REGISTRATION STARTS FROM 14th of February, 2022
REGISTRATION

Preliminary program


16:00 - 18:30
16:00 - 16:15
Przestrzeganie zasad systematycznego stosowania leków u chorych na szpiczaka plazmocytowego, czy warto i dlaczego?
Grzegorz Charliński, Artur Jurczyszyn
16:15 - 16:30
Amyloidoza w makroglobulinemii Waldenstroema
Anna Maria Janik, Krzysztof Jamroziak
16:30 - 16:45
Ocena zależności między ekspozycją na potencjalne czynniki ryzyka a częstością występowania szpiczaka plazmocytowego
Anna Suska, Artur Jurczyszyn
16:45 - 17:00
Sygnatura cytogenetyczna pozaszpikowej prezentacji szpiczaka plazmocytowego w materiale własnym NIO-PIB w Warszawie
Agnieszka Druzd-Sitek
17:00 - 17:15
Analiza polskich wyników terapii wg schematów: KRD i Kd w ramach programu NFZ
Paweł Robak
17:15 - 17:30
Charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia wtórnych nowotworów u chorych na szpiczaka plazmocytowego
Magdalena Olszewska-Szopa, Artur Jurczyszyn
17:30 - 17:45
Charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia chorych z amyloidozą AL. serca (stadium wg Mayo IIIa, IIIb) – badanie retrospektywne
Wojciech Legieć, Artur Jurczyszyn
17:45 - 18:00
Wpływ religii i duchowości na jakość życia pacjentów z diagnozą szpiczaka plazmocytowego
Weronika Lebowa, Marlena Leśniak, Jacek Prusak, Artur Jurczyszyn
18:00 - 18:20
Leczenie daratumumabem w pierwszej linii chorych na szpiczaka plazmcytowego
Artur Jurczyszyn
18:20 - 18:30
Dyskusja
12:00 - 12:10
Opening the conference
12:10 - 14:10
12:10 - 12:30
Multiple myeloma - update on the clinical use of MRD
12:30 - 12:40
Discussion
12:40 - 13:00
Personalized treatment for myeloma – the story of venetoclax
13:00 - 13:10
Discussion
13:10 - 13:30
Does every transplant eligible newly diagnosed patient need an autologous stem cell transplant in 2022
13:30 - 13:40
Discussion
13:40 - 14:00
Post autologous transplantation strategies in new diagnosed multiple myeloma
14:00 - 14:10
Discussion
14:10 - 14:40
BREAK
14:40 - 16:10
14:40 - 15:00
Prognostic and clinical significance of immune recovery post therapy in multiple myeloma
15:00 - 15:10
Discussion
15:10 - 15:30
Amyloidosis and POEMS – how I treat in 2022
15:30 - 15:40
Discussion
15:40 - 16:00
Monoclonal goammopathy of clinical significance – practical aspects
16:00 - 16:10
Discussion
16:10 - 16:40
Break
16:40 - 17:00
How I treat multiple myeloma in Canada in 2022?
17:00 - 17:10
Discussion
17:10 - 17:30
CAR-T cell therapy for multiple myeloma
17:30 - 17:40
Discussion
17:40 - 18:00
Lessons learned treating patients with multiple myeloma in resource-constrained settings
18:00 - 18:10
Discussion
18:10 - 18:30
Plasma cell leukemia – what is new in 2022?
18:30 - 18:40
Discussion
This website uses cookies. By continuing to browse, you are agreeing to our use of cookies. Please visit Privacy Policy to find out more.